001

Veelgestelde vragen

Hoe filtert de ScaleControl® kalk uit het water?

De samenstelling het water verandert niet. Waarom zouden we? Nederland staat in de top 5 van landen met de beste drinkwaterkwaliteit en kalk is immers goed voor de mens.  De kalksamenstelling wordt verandert, waardoor kalk zich niet meer kan hechten, het water zacht aanvoelt en bestaande kalkaanslag verdwijnt.

Is een zout waterontharder met hars beter voor de ontharding van water?

Nee. Mineralen worden door het harsfilters geleid en uit het water gehaald. Belangrijke mineralen worden zo uit het water gefilterd.  Dit is in Nederland overbodig, omdat we in de top 5 van landen staan met de beste drinkwaterkwaliteit. Zout water ontharders zijn duur in aanschaf en ook duur in onderhoud. Zout blokken moeten immers regelmatig worden toegevoegd of worden aangevuld en zo ontstaan extra onderhoudskosten. Waterquality.nl lost het kalkprobleem op zonder mineralen uit het water te halen.

Smaakt zacht water anders?

Ja, zacht water smaakt net even lekkerder/zachter.

Is regeneratiezout/hars schadelijk voor het milieu?

Nee, regeneratiezout is niet schadelijk voor het milieu, maar krijg je dit op welke wijze dan ook binnen is dit niet bevorderlijk. Zout en of hars is immers ongezond bij inname. De Scalecontrol is vrij van zouten en chemicaliën.

Wat is het spoelwater verbruik van de ScaleControl® waterontharder?

De ScaleControl® waterontharder verbruikt geen onnodig spoelwater, uw water is altijd op de juiste drinkwaterkwaliteit er vindt dus geen onnodige waterverspilling plaats, zoals bij een zout/hars waterontharder, die wel tot 30 liter! spoelwater per nacht of spoelgang verbruikt en dit rechtstreeks in de riolering loost.

Heeft een ScaleControl® waterontharder invloed op de waterdruk?

Antwoord: Nee, de ScaleControl® wordt om de leiding gebouwd, dit in tegenstelling van de waterontharders welke tussen de bestaande leidingen worden gebouwd, zoals ontharders op basis van zout/hars , hier kan wel waterdruk verlies optreden. De ScaleControl® draagt met name in oudere reeds verkalkte leidingen bij aan een verbeterde waterdruk, omdat opgebouwd kalk uit de leidingen verdwijnt na verloop van tijd en de waterdruk weer op het oorspronkelijke niveau komt en zelfs bijdraagt aan een verbeterde waterdruk.

Treedt er schadelijke bacteriegroei zoals legionella op in de ScaleControl®?

Nee, ScaleControl®wordt om de leiding gebouwd en heeft zelfs een bacteriedodende werking. Er blijft dus geen stilstaand water achter, zoals bij sommige traditionele waterontharders het geval is. Stilstaand water bevordert bacteriegroei. Zo werkt de natuur. Wanneer u glas water laat staan, ontwikkelt deze zich al snel tot een echte voedingsbron voor bacteriën.

Is ontkalken van drinkwater slecht voor de gezondheid?

Ontkalken van drinkwater niet nodig uit gezondheids oogpunt. Toevoegingen aan het natuurlijke drinkwater kunnen de kwaliteit beïnvloeden. Er zijn situaties bekend waar niet goed afgestelde traditionele zout/hars ontharders zorgen voor oxidatie van koperen leidingen.

Verandert de ScaleControl® waterontharder de pH-waarde van water?

Nee, het water blijft op hetzelfde pH niveau. Kalk kan zich echter niet meer hechten en er ontstaat geen echte kalkaanslag meer. Bij traditionele zout/hars waterontharders ontstaat er een daling van de pH waarden. Dit kan gevolgen hebben.

Is zacht water slecht voor mijn koperleidingen en veroorzaakt het corrosie?

Ja, ondanks dat er anders beweerd wordt kan er bij traditionele zout/hars waterontharding corrosie optreden indien de zout/hars ontharder niet goed is afgesteld. In vele onderzoeken gaat men er vanuit dat u dagelijks de waterontharder bijstelt echter is dit in de praktijk niet te doen, u stelt niet dagelijks uw waterontharder bij.

De ScaleControl® daarentegen verandert niets aan de samenstelling van het drinkwater en er kan dan ook absoluut geen corrosie optreden.

Verwijdert een zout/hars waterontharder essentiële mineralen?

Ja. Een zout/hars waterontharder verwijdert calcium en magnesium uit drinkwater. Beide zijn essentiële mineralen voor ons menselijk lichaam en dus volstrekt overbodig om eruit te filteren. De ScaleControl® veranderd niets aan de samenstelling van het drinkwater! Het drinkwater blijft water zoals het door de waterleidingbedrijven bedoeld is.

Zijn er terugkerende kosten bij de ScaleControl® waterontharder?

Nee er zijn geen bijkomende kosten. Eénmaal gemonteerd blijft het apparaat werken. Zonder onderhoud en zonder extra aan te schaffen toevoegingen.

Kan ik agressieve schoonmaakproducten voortaan in de kast laten?

Ja. Met een ScaleControl® waterontharder kunt u helemaal zonder. Agressieve (zure) schoonmaakmiddelen zoals ontkalkers helpen bij het verwijderen van bestaande kalkaanslag.

Minder zeepproducten gebruiken met ScaleControl® waterontharder?

Ja. Als vuistregel kunt u de hoeveelheid schoonmaakproducten die u vóór de installatie van uw waterontharder gebruikte, reduceren tot 50%. Dit geldt o.a. voor zeep, shampoo, reinigingsmiddelen en afwasmiddel.

Kan onze vaatwasser wel overweg met de ScaleControl® waterontharder?

Ja, uw vaatwasser kan prima overweg met dit water. Sterker nog: uit onderzoek blijkt dat dit water zelfs beter is voor alle warmwaterapparatuur. Het warmte-element blijft kalkvrij waardoor de levensduur aanzienlijk verlengd wordt. (denk aan wasmachines, vaatwassers, boilers, Quookers, etc.)

Wat zegt de consumentenbond over waterontharders en zacht water?

De laatste keer dat de consumentenbond aandacht besteedde aan de waterontharder was in een artikel van 2004. Hierin kwam naar voren, Dat bijna nergens in Nederland nog hard water voorkomt, dit is te allen tijden zelf door u te controleren bij uw waterleidingbedrijf. (onze ervaringen zijn anders)

De kalkdeeltjes in water zouden belangrijk zijn voor de botopbouw?

Dit is een belangrijk gegeven waar wij ons in kunnen vinden, de ScaleControl® waterontharder zorgt er uitsluitend voor dat de kalkdeeltjes verkleind worden en zich niet hechten. Er wordt dus niets onnodig aan de samenstelling van het drinkwater gewijzigd.

Is de ScaleControl® mee te nemen als ik verhuis?

Ja, de waterontharder verhuist mee als u geen afscheid kunt nemen. ScaleControl® is eenvoudig los te koppelen van de waterleiding, dit zonder tussenkomst van een installateur en vergt geen (duur) installatiewerk.

Kan ik de ScaleControl® waterontharder aansluiten voor andere waterzuiveringsapparaten?

Ja. U kunt gerust een ScaleControl®waterontharder installeren voor andere waterzuiveringsapparatuur. Het zal er zelfs voor zorgen dat deze langer meegaat.

Kan het afvoerwater op een septic tank geloosd worden?

Ja. U kunt het afvoerwater blijven lozen in een septic tank. Dit in tegenstelling tot het water van de zout/hars waterontharders, deze ontregelen veelal het anaërobe proces.

Kan ik een drukverhoger (hydrofoor) combineren met ScalewatcherGP?

Ja. U kunt een drukverhoger (lees: hydrofoor) plaatsen in combinatie met een ScalewatcherGP waterontharder.

Kan ik de ScaleControl® zelf installeren?

Het installeren van deScaleControl® waterontharder is door een ieder zelf te plaatsen, zo houdt men de installatiekosten laag. Mocht u toch onverhoopt met een vraag zitten, zijn wij met ons telefonische ondersteuningsteam altijd bereikbaar.

Wat zijn de afmetingen van een ScaleControl® waterontharder?

De afmetingen van de ScaleControl® waterontharder zijn beperkt (zie hiervoor de info in de webshop). De ScaleControl® is speciaal ontworpen voor gezinswoningen; compact vormgegeven om zo in een beperkte ruimte geïnstalleerd te kunnen worden.

Kan ik de water dispenser uit mijn koelkast aansluiten op het water uit de ScaleControl® waterontharder?

Ja. U kunt de ijswater dispenser van uw koelkast prima aansluiten op het water ScaleControl® waterontharder . De dispenser zelf blijft vrij van kalkaanslag en de ijsblokjes worden mooi helder.

Kan ik het water uit de ScaleControl® waterontharder in mijn CV-installatie doen?

U kunt zelfs veel beter water uit de ScaleControl® gebruiken in (centrale) verwarmingsystemen. Cv-installaties zijn in Nederland vaak gesloten systemen. Koud water wordt dan via een warmtewisselaar indirect verwarmd door de ketel. Het water behandeld door de ScaleControl® zal alle bestaande kalkaanslag in het systeem geleidelijk doen verwijderen. Dit verhoogt het rendement van een verkalkte installatie aanzienlijk en zal u op jaarbasis een besparing opleveren.

Let op: sommige fabrikanten van Cv ketels/installaties verbieden water uit de zout/hars waterontharder, dit is niet voor niets.

Waarom zijn waterbedrijven zo negatief over het ontharden van water?

Dat is niet voor niets, drinkwaterbedrijven in Nederland hebben een monopolie op de watervoorziening en daarmee een grote verantwoordelijkheid en ook de plicht om haar consumenten volledig, eerlijk en objectief te informeren. Drinkwaterbedrijven vinden het niet nodig om drinkwater met een zout/hars ontharder te behandelen en dus de samenstelling van het drinkwater te veranderen. Bij de ScaleControl® verandert er niets aan de samenstelling, deze blijft zoals het drinkwaterbedrijf het bedoeld heeft.

Kan ik mijn tuin en planten besproeien met water uit de ScaleControl® waterontharder?

Ja, dat kan zeker!

Water uit een zout/hars ontharder wordt niet altijd aanbevolen voor het besproeien van uw planten.

Is zacht water uit de ScaleControl® waterontharder drinkbaar?

Ja, water is door de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) erkend.

Moet ik bestaande kalkaanslag zelf verwijderen?

Antwoord: Nee. U kunt wachten totdat deze vanzelf oplost.

Kan ik een aquarium vullen met water uit de ScaleControl® waterontharder?

Ja in tegenstelling tot de traditionele zout/hars waterontharder kan dit uitstekend.

Wat is de garantie van de ScaleControl®?

U krijgt bij aanschaf een garantie van 5 jaar op de ScaleControl® waterontharder.

Waarom is er bij ScaleControl® geen verplicht servicecontract maar wel garantie?

5 (!) jaar volledige garantie. Zonder kosten. Hoe dat mogelijk is? ScaleControl®, is een duurzaam MVO Maatschappelijk verantwoord ondernemen product welke 24 uur per dag 7 dagen per week volledig onderhoudsloos voor u te werk gaat, dit in tegenstelling van alle andere ontharders, die veelal wel onderhoud vergen.

Kan ik voor thuis een waterontharder kopen?

Ja, de ScaleControl®waterontharder is in ieder geval uitermate geschikt voor installaties in Nederlandse gezinswoningen en is gemaakt voor particulier gebruik.

Is de service van de ScaleControl® waterontharder overal in Nederland beschikbaar?

Ja. Overal in Nederland.

Kan ik zelf iets doen aan het onderhoud?

Nee, de ScaleControl® ontharder is volledig onderhoudsvrij. In tegenstelling tot alle andere zout/hars waterontharders heeft de ScaleControl® waterontharder altijd dezelfde vooraf ingestelde waterkwaliteit.

Valt er iets buiten de garantie?

Nee. De ScaleControl® valt in zijn geheel onder de garantie. Of er moet niet volgens de gebruiksaanwijzing zijn gewerkt.

Is kalk in het water schadelijk?

Kalk in het water is beslist niet schadelijk voor de menselijke gezondheid, en ook planten en dieren hebben er geen last van. Sterker nog: kalk (of beter calcium) is belangrijk voor mensen, dieren en planten.

Wat is kalk?

Kalk is een verzamelnaam voor alkalisch zout en van calcium. Onder alkalisch verstaan we het volgende: Stoffen die base zijn, en dus juist niet zuur.

Wat is Duitse hardheid?

Duitse hardheid – Er zijn verschillende schalen om de hardheid van (drink)water te duiden. Duitse hardheid is er slechts één van, en wordt gebruikt in Nederland.

Waarom werkt zeep nauwelijks in hard water?

De hardheid van water wordt bepaald door de hoeveelheid calcium- en magnesium-ionen (Ca2+ en Mg2+) in het water. Deze deeltjes bepalen de samen de hardheid van het water. Nu zijn zepen of detergenten zout/hars en die meestal stearaationen en natrium of kaliumionen (Na+ of K+) bevatten. Stearaationen zijn ionen met een groot aantal koolstofatomen, met de volgende formule: C17H35COO-. Deze stearaationen reageren met de calciumionen die aanwezig zijn in hard water en vormen een lelijke grijze neerslag in het bad, wasmachine of de wastafel. Dat vindt plaats volgens onderstaande chemische reactievergelijking:

Ca2+ (aq) + 2 C17H35COO- (aq) -> Ca(C17H35COO)2 (s)

Is calcium of magnesium nodig in drinkwater?

Ja, er wordt voldoende geadverteerd met dit soort toevoegingen (Melk etc) Het is daarom ook sterk aan te bevelen niet de watersamenstelling te veranderen. Lees het advies van de consumentenbond nog maar eens door. De ScaleControl® waterontharder veranderd niets, maar dan ook helemaal niets aan de samenstelling van het water. Het leidingwater blijft dus zout/hars loos en dus van drinkwater kwaliteit!

Wat is de prijs van een ScaleControl® waterontharder?

De prijs van de ScaleControl®waterontharder ligt tussen de € 200 en € 400, (afhankelijk van de woninggrootte). Hierbij inbegrepen is: 21% btw en 5 jaar volledige garantie. Zie hiervoor onze webshop

Kan ik het uitproberen of testen voordat ik definitief beslis?

Wilt u zelf de ScaleControl® waterontharder testen voordat u tot definitieve aankoop overgaat? Dan kan dat uiteraard. Wij geloven zo in ons product dat we zelfs een niet goed, geld terug garantie hebben. Deze service is bij andere aanbieders van waterontharders meestal niet aanwezig (Deze worden immers gemonteerd tussen de bestaande leiding. Het ongedaan maken brengt extra kosten met zich mee)

Hoeveel water gebruikt een gezin in Nederland?

Het meeste water verbruiken we tijdens het douchen. 51,17 liter water per dag om precies te zijn. Bijna 5 liter wordt ervoor of erna aan de wastafel gebruikt. 33 liter spoelen we dagelijks door het toilet, 5,7 liter water per keer.

Is de aanschaf een goede investering?

Ja. Een investering in letterlijke zin is een opoffering van geld, ten behoeve van een doel dat pas later wordt gerealiseerd. Voor de aanschaf van de ScaleControl® waterontharder geldt dit bij uitstek. Na installatie werkt het apparaat en er is geen onderhoud meer nodig, zoals dat bij zout/hars ontharders wel het geval is.

0